Yahya Kemal in Rindlerin Ölümü Şiirinin Biçimcilik Kuramı Açısından Analizi


TUNÇ G.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.7, no.1, pp.2017-2024, 2012 (Peer-Reviewed Journal)