The Role of Logistics Services in Development of Foreign Trade in Central Asia


Creative Commons License

Çatalbaş N.

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2014, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.447-455

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Skopje
  • Country: Macedonia
  • Page Numbers: pp.447-455
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Taşımacılıkta (ulaşımdaki) önemli teknik değişimler üretim ve ticaretin küreselleşmesine önemli katkı sağlamıştır. Fakat, soyut (pür) dış ticaret teorisi taşıma maliyetlerini göz ardı etmiş, taşıma maliyetleri sıfır varsayılmıştır. Yeni yaklaşımlar, dış ticarette lojistik hizmetlerin önemini anlamıştır. Porter Modeli’nde, lojistik hizmetleri ana faaliyetler arasında ve maliyet avantajlarını belirlemektedir. Bu çalışma Orta Asya’da lojistik hizmetleri ve dış ticaret arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Orta Asya Ülkelerinin verileri diğer ülkelerin verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu ülkelerin denizle doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır. Denize doğrudan çıkışın olmaması yüksek transit ve taşıma maliyetleri bölgeyi dünya piyasalarından uzaklaştırmakta ve izole etmektedir. Lojistik performansı denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerde düşük, gelişmiş ülkelerde ise yüksektir. Düşük lojistik performans bölgenin dış ticaret maliyetlerini artırmakta ve dış ticaret işlemlerinde süreyi olumsuz etkilemektedir. Orta Asya’da lojistik maliyetleri azaltmak için ulaşım altyapısı yenilenmeli, alternatif ağlar inşa edilmeli, Orta Asya ülkelerinin gümrükleri ve transit rejimleri uyumlaştırılmalı, ticareti kolaylaştıracak diğer düzenlemelerin farkına varılmalıdır. Bölgesel örgütler kadar bölge ülkeleri arasında işbirliğine yönelik düzenlemeler gereklidir.

Abstract
The crucial technical changes in the transport has significantly contributed to the globalization of production and trade. But, in the pure foreign trade theory, transport costs have been ignored, transportation costs are assumed to be zero. With the new approaches, the importance of logistics services in foreign trade has been understood. According to Porter's model, the logistics services are among the main activities and it determines the cost advantage.This study focuses on relationships between logistics services and foreign trade in the Central Asia. Central Asian countries’ data were compared with the other countries. Central Asia does not have a direct connection to any sea. Due to lack of territorial access to the sea and therefore remoteness and isolation from world markets causing high transit and transportation costs. While logistics performances are low in the landlocked developing countries, it is high in the developed countries. The low logistics performance increases the costs of foreign trade and cause waste of time in region. For reducing logistics costs in central asia, it should be renewed transport infrastructure, constructed alternative networks, harmonised customs and transit regimes in Asian countries and realized other arrangements facilitating the trade. These arrangements for cooperation among countries in the region as well as regional organizations are also required.