Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAKEDONYA’DA KOMNENOS DÖNEMİRESİM SANATI: KURBİNOVO AZİZ GEORGİOS KİLİSESİ

4. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 23 - 25 June 2016

Düalist Dini Bir Akım Olan Bogomilliğin Komnenos Dönemi Sanatına Etkisi

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 19-21 Ekim 2011 : özetler = XVth Symposium of Medieval and Turkish Era excavations and Art History Researches with International Participation, Anadolu University-Eskişehir, 19-21 Ekim October-2011 :AbstractsUluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 19-21 Ekim 2011 : özetler = XVth Symposium of Medieval and Turkish Era excavations and Art History Researches with International Participation, Anadolu University-Eskişehir, 19-21 Ekim October-2011 :Abstracts4. Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.2, pp.727-734

Books & Book Chapters

Bizans Dini Resim Sanatında Enok İkonografisi

in: Anadolu'da Bir Çınar, Prof.Dr.M.Erol ALTINSAPAN 60.Yaş Armağanı, B.Yelda OLCAY UÇKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.439-451, 2022

Bizans Resim Sanatında Kiril ve Metodios

in: Canan Parla Armağanı, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih ve Filoloji Araştırmaları, M.E.Altınsapan ve B.Y.O.Uçkan, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.297-312, 2020

Metrics

Publication

5

Project

1