Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Etnografik Araştırmada Yaşam Öykülerinin Çağrısı

in: Etnografi El Kitabı, Gamze Kaçar, Fuat Güllüpınar, Editor, Nobel, Ankara, pp.350-380, 2022

Kapsayıcı Eğitimin Felsefi, Psikolojik ve Sosyolojik Temelleri

in: Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim, Taneri, Pervin Oya, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.25-43, 2021 Sustainable Development

Temel Kavramlar: Etik, İş Etiği Ve Sosyal Hizmet Etiği

in: Sosyal Hizmet Etiği, Mustafa Altunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.1-25, 2016

İş Ahlakı

in: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Köksal Büyük, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2167, Eskişehir, pp.196-218, 2016

Metrics

Publication

16

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals