Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN ASSESMENT ON TOURISM PRECARIAT: EXAMPLES FROM ESKİŞEHİR

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.267-272

Labor Exploitation in Hotel Enterprises: Example of Eskisehir

The 11th Tourism Outlook Conference, 3 - 05 October 2018

Türkiye Turizm Dergilerinde Araştırma Paradigmaları

18. Ulusal Turizm Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.161-168

Otel İşletmelerinde Online Dağıtım Kanallarının Yönetimi: İstanbulÖrneği

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 28 - 30 September 2017

Eskişehir’in Ev Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2016

Görme Engelli Bireylerin Rekreatif Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Eskişehir GÖRSEM Örneği

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.1689-1706

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN REKREASYON FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Turkey, 12 November 2015 - 15 January 2016, pp.1689-1706

Online Distribution Channel Management and Technolgies in Hotel Enterprises

6. Advances in Hospitality and Tourism Marketing Management Conference, 14 July 2015 - 17 July 2017

ESKİŞEHİR’İN EV TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Turkey, 4 - 05 May 2014

Books & Book Chapters

Konaklama İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

in: Konaklama İşletmeciliği, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.31-46, 2021

Turizmde Dağıtım Kanalları ve Güvenlik

in: Turizm ve Güvenlik, Oktay Emir ve Deniz Turan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.69-78, 2021

Getiri Yönetimi Sistemleri

in: Turizmde Otomasyon Sistemleri, IŞIK CEM, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.119-148, 2020

Önbüroda Denetim ve Raporlama

in: Önbüro Yönetimi, Medet Yolal, Engin Bayraktaroğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.177-199, 2020

Önbüroda Getiri Yönetimi

in: Önbüro Yönetimi, Medet Yolal, Engin Bayraktaroğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.153-176, 2020

Online Distribution Channels and Yield Management in the Hotel Industry

in: Routledge Handbook of Hospitality Marketing, Dursoy, Dogan, Editor, Routledge, London, pp.210-223, 2017