Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preparing Interactive Course Content in Multicultural e-Learning Applications

International Educational Technology (IETC2020), 3 - 04 September 2020, pp.131

Açık ve Uzaktan Öğrenme Yoluyla Sunulan Yabancı Dil Öğretimi Sertifika Programlarının Organizasyonu ve Yönetimi

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 10 - 13 September 2020, pp.1472-1474

Türkiye'de Açık ve Uzaktan Öğrenme Yoluyla Kooperatifçilik Eğitimi

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 September 2020, pp.173-183

e-Sertifika programlarında sınav uygulamaları: sorunlar ve çözüm önerileri

International Open Distance Learning Conference – IODL 2019, 14 - 16 November 2019

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Algısı

8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir, Turkey, 8 - 10 May 2008, pp.228-233

Öğrenme Süreçlerinde Not Alma Teknolojileri İçin Bir Çerçeve Tasarımı

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, 24 - 25 November 2017

Massive Open Online Course Participants

AECT2016 Annual Conference, Las Vegas, United States Of America, 17 - 21 October 2016

Design of Interactive e-Learning Content: EMLT Project Case Study

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.65

Türkçe Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Öğrenen Etkinlikleri

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.119-120

New Trends in Massive Open Online Courses

International Educational Technology (IETC), Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016, pp.556

Sesli Yaşam Günlüğü ile Öğrenme Deneyimleri Yönetimi

INT-E 2015 International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.2, pp.578

Management of Learning Experiences via Life Log Audio

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.2, pp.578

Informal Öğrenme Tabular Yıkılıyor

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.101

Record, evaluation and planning of knowledge work experiences on personal research environments via life logging system

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1129-1137 identifier

Implementation of the lifelong learning experiences management approach - Observations on the first experiences

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.849-861 identifier

Uzaktan Eğitim Yoluyla Avrupa Hapishanelerindeki Dil Engelini Ortadan Kaldırmak ELBEP

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2014

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği

Akademik Bilişim 2013 Konferansı (AB 2013), Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013

An Open Eucational Resource Experience in Turkey Yunusemre Learning Portal

AAOU2012 The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities, Chiba, Japan, 16 - 18 October 2012

An Open Educational Resource Experience in Turkey: Yunusemre Learning Portal

AAOU2012 The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities, Chiba, Japan, 16 October 2012

Online Assesment in Language Teaching A Case Study in Turkish e Certificate Programme

Association for Educational Communications and Technology, United States Of America, 8 - 12 November 2011

Effective Tutoring in an Online Program

Association for Educational Communications and Technology, 4 - 08 November 2008, pp.51

e-Sertifika Programlarında Katılımcıların Öğrenme Ortamı Tercihleri.

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, 27 - 29 March 2008, pp.753-763

Media Choice in Learner to Instructor Interaction and Social Presence

Association for Educational Communications and Technology (AECT), 30 October - 03 November 2007

Açıköğretimde E Sertifika Programlarının Tasarımı

Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Turkey, 31 January - 02 February 2007 Sustainable Development

Açıköğretim E-Öğrenme Sisteminde Öğrenci İçerik Etkileşimi

V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21 - 23 September 2005, pp.1262-1269

Books & Book Chapters

Social Impacts of Cyber Culture and Predictions About the Future of Open and Distance Education

in: Present and Future Paradigms of Cyberculture in the 21st Century, Simber Atay, Gülsün Kurubacak-Meriç, Serap Şişman-Uğur, Editor, IGI Global, pp.135-153, 2021

Design of Communication Environments in Career Focused Learning Communities

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Kurubacak Gülsün, Şişman Uğur Serap, Editor, IGI Global, pp.156-179, 2021

Bilgisayar Ağları ve İnternet

in: İşletme Bilgi Sistemleri, Sağlam Necdet, Oktal Özlem, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.125-156, 2020

İnternet ve Mobil Teknolojiler

in: Bilişim Teknolojileri, Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.133-165, 2020

İletişim Altyapısı ve Güvenlik

in: Bilişim Teknolojileri, Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.167-197, 2020

Covid-19 Pandemi Döneminde Açık ve Uzaktan Öğrenme

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç.Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.445-465, 2020

Designing Culturally SensitiveMassive Open Online Courses:Learning Culture and MOOCs in Turkey

in: Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces, Toprak Elif, Genc Kumtepe Evrim, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.208-221, 2018

Sosyal Medya ve Kişisel Yayıncılık

in: Yeni İletişim Teknolojileri, Volkan Yüzer, Mehmet Emin Mutlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.136-162, 2016

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi

in: Açıköğretimle 30 Yıl, Özkul Ali Ekrem, Aydın Cengiz Hakan, Toprak Elif, Genç Kumtepe Evrim, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-50, 2014

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi

in: Açıköğretimle 30 Yıl, Özkul, A. E., Aydın, C. H.,Kumtepe, E. G. ve Toprak, E., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.1-58, 2014

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi

in: Açıköğretimle 30 Yıl, Özkul, A.E., Aydın, C.H., Kumtepe, E.G., Toprak, E., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.1-50, 2014

Sosyal Ağlar

in: Yeni İletişim Teknolojileri, Mutlu, M. E., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.72-89, 2011