Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Implementation of "TRT Banderole Fee" in Import and Problems in Implementation

36. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 October 2022, pp.273

E-Transformation in Tax Applications: Past, Present, and Tomorrow

35. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 October 2021, pp.243-249

Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler: Türkiye Örneği

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.196-200

Taxes Paid and Other Financial Obligations Imposed During Importation: An Evaluation on Turkey

XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 30 - 31 January 2019

Bağımsız Denetim ve Vergi Hukuku

V. İnternational Conference on Economics, ROMA, Italy, 25 - 27 January 2017

Türk Yükseköğretiminde Uzaktan Öğretime İlişkin Mali Mevzuat Uygulama ve Değerlendirme

İnternational Distance Education Conference IDEC 2016, Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016

Books & Book Chapters

Customs Legislation

Anadolu Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, 2023

Finance Studies - 5

On İki Levha , İstanbul, 2023

Law on Protection of Personal Data in Various Aspects

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022 Sustainable Development

Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

in: Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Şenocak Kemal, Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.480-496, 2022

Vergi Planlamasında Kullanılan Araçlar (Vergi Planlaması Nasıl Yapılır?)

in: Vergi Planması Teori ve Uygulama, Doç.Dr. Neslihan Çoşkun Karadağ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.57-72, 2020

Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler: Türkiye Örneği

in: Maliye Araştırmaları 3, Salim Ateş Oktar , Yasemin Taşkın, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.228-245, 2019

Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret

in: Elektronik Ticaret, A. A. Karagül, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, No. 2140; Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1168, Eskişehir, pp.2-23, 2019

Servet Üzerinden Alınan Vergiler / Gelir Vergisi

in: Türk Vergi Sistemi, M.Erkan Üyümez, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.163-186, 2018

İşletme Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

in: Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları, Yaşar Hoşcan, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.115-136, 2017

Hariçte İşleme Rejimi

in: Gümrük Mevzuatı, İlyas Şıklar, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.124-140, 2016

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

in: Gümrük Mevzuatı, Şıklar, İlyas, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.76-99, 2016

Gümrük Vergisi ve Diğer Bazı Mali Yükümlülükler

in: Gümrük Mevzuatı, Şıklar, İlyas , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-53, 2016

Diğer Gümrük Rejimleri

in: Gümrük Mevzuatı, Şıklar, İlyas, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.142-164, 2016

Dahilde İşleme Rejimi

in: Gümrük Mevzuatı, İlyas Şıklar, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.100-122, 2016

Kıymet Kavramı ve Kıymet Tespit Yöntemleri

in: Gümrük Mevzuatı, İlyas Şıklar, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-75, 2016

Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

in: Gümrük Mevzuatı, Şıklar, İlyas, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.166-190, 2016

Gümrük İle İlgili Kavramlar

in: Gümrük Mevzuatı, ŞIklar, İlyas, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-24, 2016

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-189, 2013

Elektronik Ticarette Güvenlik

in: Elektronik Ticaret, Karagül,Arman Aziz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.48-69, 2013

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Özel Durumlar

in: Emlak Finans ve Emlakj Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-189, 2013

Yerel Yönetimlerde Karar Süreçlerine Katılım

in: Yerel Yönetimler, Canatay Hacıköylü, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.132-157, 2013

Emlak Vergisi

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, M. Erkan Üyümez , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.128-151, 2013

Seyahat ve İkamet Giderleri

in: GVK 40 41 İndirilecek İndirilmeyecek Giderler, İbrahim Organ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.27-56, 2013

Yerel Yönetimlerde Karar Süreçlerine Katılım

in: Yerel Yönetimler, Haıköylü, Canatay, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.132-157, 2013

Emlak Komisyonculuğu ve Vergilendirme

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, Erkan Üyümez, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.110-127, 2013

Vergilendirme Açısından Gayrimenkullerde Değerleme ve Amortisman

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, M.Erkan Üyümez, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.178-198, 2013

Türkiye’de Konut Finansmanı Sistemi

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-81, 2013

Gayrimenkul ve İnşaat İşlerinde Vergileme

in: İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, Salim Şengel, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.22-43, 2013

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Çözümlü Örnekler

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.156-189, 2013

Kiralama Yoluyla Edilinen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri

in: GVK 40 41 İndirilecek İndirilmeyecek Giderler, İbahim Organ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.79-104, 2013

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

8

Project

3

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals