General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi
Research Areas: Psychology, Guidance and Psychologicial Counseling

Metrics

Publication

24

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Güler 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı yıl bir devlet okulunda psikolojik danışman olarak mesleğe başlamış ve yaklaşık üç yıl farklı okullarda ve kademelerde mesleğini sürdürmüştür. Daha sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başlamış ve bu sırada üniversite kariyerine adım atmıştır. 2013 yılında araştırma görevlisi olarak işe başladığı Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 2018 yılında doktora eğitimini tamamlamış ve aynı yıl öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Doktora tezinde psikolojik danışman adaylarına öz bakım konusunda farkındalık, bilgi ve beceri kazandırma amacıyla yaşantısal bir ders tasarlamış ve uygulamıştır. Hâlen bu dersi yeni araştırma bulguları ve tekniklerle harmanlayarak yürütmeye devam etmektedir. Ruh sağlığı çalışanlarında stres, tükenmişlik, psikolojik sağlamlık ve öz bakım Dr. Güler’in birincil çalışma alanları arasındadır. Bu konularda saygın bilimsel dergilerde yayınlamış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Bunların dışında çocukluk çağı travmaları, mültecilere yönelik tutum gibi konularda da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca okul psikolojik danışmanlarının mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli projelerde görev almaktadır. 

Contact

Email
denizguler@anadolu.edu.tr
Web Page
https://avesis.anadolu.edu.tr/denizguler
Office Phone
+90 222 335 0580 Extension: 3453
Fax Phone
+90 222 335 0580
Office
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok 206
Address
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eğitim Fakültesi A Blok 206 Tepebaşı ESKİŞEHİR