Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitimde Tam Deneysel Araştırmalar Alanyazın Taraması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinler arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

TERSİNE KAYNAŞTIRMA: BİR VAKA SUNUMU

25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015

Otizmli Bireylerde Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma: Değerlendirme ve Müdahale

Uluslararası Otizm Konferansı, Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2014

Aile Eğitimi Uygulama Modelleri ve Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİMDE İŞLEVSEL AKADEMİKBECERİLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Books & Book Chapters

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Teknoloji

in: Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi: Kuramdan Uygulamaya, H. Ferhan ODABAŞI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.177-202, 2018

Metrics

Publication

13

Project

1

Open Access

1