Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2024 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Deputy Head of Department

  Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 • 2019 - 2020 Deputy Director of the Center

  Anadolu University, REKTÖRLÜK, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Courses

 • Undergraduate Özel Eğitimde Hayat Bil, Fen Bil, Sosyal Bil. Öğretimi

 • Undergraduate Okuma Yazma Öğretimi

 • Undergraduate Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları Sustainable Development

 • Doctorate İşitme Engelli Öğrenciler için Destek Özel Eğitim Uygulamaları Sustainable Development

 • Undergraduate Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

 • Undergraduate Okuma Yazma Öğretimi

 • Undergraduate İşitme Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II

 • Undergraduate Okuma Yazma Öğretimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması II

 • Undergraduate İşitme Engellilere Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate İşitme Yetersizliğinde Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate İşitme Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II

 • Undergraduate İşitme Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi

 • Undergraduate İşitme Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I

 • Undergraduate İşitme Yetersizliğinde Ders Planı Geliştirme

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sustainable Development

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması I

 • Undergraduate Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Undergraduate İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme I

 • Undergraduate İşitme Yetersizliğinde Hayat Bilgisi Öğretimi

 • Undergraduate İşitme Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Undergraduate İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme II

 • Postgraduate İşitme Engelliler İçin Fen Bilgisi Eğitimi

 • Undergraduate Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Sustainable Development

 • Undergraduate İşitme Engelli Öğrenciler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama 2

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması 1

 • Undergraduate İşitme Engelli Öğrenciler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama 1

 • Undergraduate İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme 2

 • Undergraduate İşitme Engellilerin Eğitiminde Ders Planı Geliştirme 1

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması 2