Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Düzeyde İyi Yönetişimi Güçlendiren Faktörler: Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Örneği

3. Uluslararası Dicle Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 November 2022, vol.1, pp.723-744

Covid-19 Pandemi Döneminde STK’ların Performansları: Antalya’daki İnsani Yardım STK’ları Örneği

1. Uluslararası Pandemiler ve Küresel Etkileri Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu, Roma, Italy, 19 - 21 August 2022, vol.1, pp.27-46

Sivil Toplum Kuruluşları’nın Çevresel Kamu Politikalarına Etkilerini Belirleyen Faktörler: Türkiye Örneği

Uluslararası Korkutata Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Osmaniye, Turkey, 28 - 30 June 2022, vol.1, pp.289-300

Azerbaycan'daki Sivil Toplumun Gelişimi: Sivil-Kamusal Alan İlişkileri

International Azerbaijan Academic Research Congress, Online, Azerbaijan, 28 - 29 May 2022, vol.1, pp.123-124

The Impact of Arab Spring on the Development of Civil Society in Morocco

Fourth International Conference on The Muslim UmmahGovernance and Political Authority in the Muslim World:Examining Theory and Practice, İstanbul, Turkey, 12 - 18 December 2020, vol.1, pp.1-21

Financial Vulnerability of NGOs in Southeast Anatolia and Mediterranean Regions

25th Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES) Conference, Berlin, Germany, 23 - 25 May 2018, pp.37-53 identifier identifier

”TÜRK KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ KULLANIMI”

KAYFOR16 (NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMİ VEKAMU YÖNETİM BÖLÜMÜ KAMUYÖNETİMİ EĞİTİMİ16. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ FORUMU), Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, vol.1, pp.165-166

Kriz Yönetimi: Demiryolları Örneği

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.131

A Field Study to Evaluate Influence of Virtual Reality on Learning Processes at Universities

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.129-130

Ayakta Hasta Memnuniyetinin Sosyo-Ekonomik Faktörler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, pp.133-134

DOLAR TEMELLİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ YERİNE YENİ BİR ALTERNATİF SİSTEM KURMAK MÜMKÜN MÜ?

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, pp.135-136

NGOs and Local Development: The Case of Tunceli

4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.977-997

Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

4. International Regional Development Conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.985-997

Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM - (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ANKARA), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, pp.33

The Capacity of NGOs and Their Impact on Local Development in Isparta

International Congress of the New Approaches and Technological for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.572

Renewable Energy Investments of the European Union Opportunities and Constraints

Business and Social Sciences Conference: Paris 2015, Paris, France, 21 - 22 December 2015, pp.28

Turkish Regional Development Policy Framework Is There A Paradigm Shift

3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, vol.1, pp.842-858

Books & Book Chapters

Kamu Yönetiminin Yapay Zeka Paradigmasıyla Dönüşümü: Ulusal Güvenlik Politikaları

in: Kamu Yönetiminde Yeni Yönelimler, Şahin Karabulut, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.309-337, 2023

Göç Politikaları Bağlamında Kilis İlindeki Göç Hareketlerinin Tarihsel İncelemesi

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, Abdullah Kılıçarslan, Tuğrul Günay, Tolga Ergün, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.525-545, 2023

The Impact of Arab Spring on the Development of Civil Society in Morocco

in: Governance and Political Authority in the Muslim World: Examining Theory and Practice, Sami A. Al-Arian, Editor, Istanbul Sabahattin Zaim University Press, İstanbul, pp.306-340, 2023

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Geleceği

in: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler, Karabulut Şahin, Editor, EKİN Basım, Yayın, Dağıtım, Bursa, pp.1-12, 2022

Research Methodology in Comparative Public Administration: Significance, Applications, Trends, and Challenges

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Önder Murat, Nyadera Israel Nyaburi ve Islam Nazmul, Editor, Palgrave Macmillan, Gateway East, Singapore, pp.101-142, 2022

Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler: Azerbaycan Örneği

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar: Haziran 2022, İşseveroğlu Gülsüm, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.99-134, 2022

TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL ULAŞIM POLİTİKALARININ STRATEJİK YÖNETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: 2000-2020 YILLARI ARASINDAKİ DEMİRYOLU KAZALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Mete Mustafa, Şahin Cumhur, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.261-283, 2022

Federal Republic of Germany

in: The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration, Önder Murat, Nyadera Israel Nyaburi, Islam Nazmul, Editor, Palgrave Macmillan, Gateway East, Singapore, pp.215-245, 2022

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kapsamında Kamu Yönetiminin Dönüşümü: Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları

in: Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.227-250, 2021

Robert B. Denhardt ve Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı

in: Dünden Bugüne Kamu Yönetimi Düşünürleri, ATEŞ HAMZA, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.320-340, 2021

The Footprints of Civil Society in Islamic Political Thought

in: Academic Studies in Administrative Sciences, Buckley Ayşe Özcan, Editor, Livre De Lyon (Elsevier Digital Commons, Lyon, pp.27-60, 2020

Türkiye Gençlik STK’ları Profili

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınlar Dairesi, Ankara, 2019

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals