Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alternatif Konserler – Saklı Yerler Projesi/Alternative Concerts – Hidden Places Project

12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 09 May 2022

İnteraktif Konser Projesi

7. Uluslararası Hisarlı Ahmet Müzik Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, vol.7, pp.162-168

ÇAĞDAŞ GİTAR MÜZİĞİ BESTECİSİ NİKİTA KOSHKİN İN MÜZİĞİNDE TINISAL ARAYIŞLAR

VI. International Hisarlı Ahmet Symposium, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.5, pp.154-162

Books & Book Chapters

MÜZİK VE MÜZİĞİ OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR

in: Müzik Terapi, Müzik Tıbbı ve Müzik Temelli Diğer Uygulamalar, Torun,, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-8, 2020

Metrics

Publication

13

Project

2
UN Sustainable Development Goals