Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 • 2018 - 2021 Professor

  Usak University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Usak University, Eğitim Fakültesi

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Usak University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2007 - 2009 Assistant Professor

  Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2007 Lecturer

  Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2006 Research Assistant

  Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Dean

  Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2010 - 2011 Vice Dean

  Usak University, Faculty Of Educatıon

 • 2009 - 2010 Manager of Research and Application Center

  Usak University, European Unıon Educatıon Applıcatıon And Research Center

 • 2006 - 2008 Erasmus Program Institutional Coordinator Assistant

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Educatıon

Courses

 • Postgraduate SOSYAL BİLGİLER MAKALE İNCELEMELERİ

 • Undergraduate TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

 • Doctorate TOPLUMBİLİM VE EĞİTİMBİLİM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ

 • Undergraduate İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

 • Undergraduate OKUL DENEYİMİ

 • Doctorate SEMİNER II

 • Undergraduate SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ

 • Postgraduate NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Doctorate NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA VE ANALİZ (DOKTORA)

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate SOSYAL PROJE GELİŞTİRME

 • Undergraduate Vatandaşlık Bilgisi

 • Undergraduate İnsan Hakları ve Demokrasi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Sosyal Bilgiler Makale İncelemeleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Toplumbilim ve Eğitimbilim Araştırmalarına Giriş

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Doctorate Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Ve Analiz (Doktora)

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

 • Undergraduate Vatandaşlık Bilgisi

 • Undergraduate Sosyal Proje Geliştirme

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate Seminer II

 • Undergraduate Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri

 • Postgraduate Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Öğretimi

 • Postgraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Postgraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Vatandaşlık Bilgisi

Advising Theses