Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Göç ve Çokkültürlülük

Anadolu Strateji Dergisi , vol.1, no.1, pp.51-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAMU YÖNETİMİNDE GÜVENLİK POLİTİKALARININ YERİ

23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.460-462

KAMU YÖNETİMİNDE GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA KESİŞMESİ

ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU: TÜRK DÜNYASINDA KAMU YÖNETİMİ - DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 05 July 2023

GÜVENLİK KAVRAMI BAĞLAMINDA KENT VE MAHALLE GÜVENLİĞİ

22. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Osmaniye, Turkey, 20 October 2022 Sustainable Development

KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ TÜR VE SINIFLANDIRMA

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİSÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, Gümüşhane, Turkey, 14 - 16 May 2015

Kırsal turizm etkinlikleri tür ve sınıflandırma

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, Gümüşhane, Turkey, 14 - 16 May 2015

Books & Book Chapters

ULUSLARARASI KÜRESEL GÜVENLİK SORUNLARI

Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2023 Sustainable Development

Güvenlik Krizinin Uluslararası Boyutu ve Kamu Yönetimi İle İlişkisi

in: Uluslararası Siyasi ve Toplumsal Sorunlar, Yıldırım, Kürşad Emrah; Karaca, Mustafa, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, pp.351-362, 2023

Kamu Yönetiminde Güvenlik Parametresi

in: Kamu Yönetimi Güncel Sorunlar, Yıldırım, Kürşad E.,; Karaca, Mustafa, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, pp.213-226, 2023

Digital Public Administration and Security

in: Management in the Digital Era Different Perspectives, Erten, Serafettin: Cogenli, Mehmed Zahid, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.47-69, 2023

Uluslararası Güvenliğin Kavramsal Çerçevesi

in: Uluslararası Küresel Güvenlik Sorunları, Ercan, Murat; Gemici, Eser, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, pp.11-24, 2023

Adli Kolluk, Kamu Güvenliği, Kamu Hukuku

in: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Hukuk Bilimleri Cildi, Veysel, Erat; Özkaya, Yakup; Çoban, İnci; Duran, İnce Aytaç, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-494, 2022

Bürokratik Reform, Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Teokrasi

in: Kamu Politikası Ansiklopedisi, Veysel, Erat; Özkaya, Yakup, Editor, Nobel, Ankara, pp.45-532, 2022

Public Administration, Security and Public Order

in: The Handbook of Public Administration, Vol. 2, Parlak, B., Doğan, K. C., Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.147-158, 2022

Sağlık İşletmelerinde İdare ve Sağlık Personeline İlişkin Hukuki Altyapı

in: Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kürşad Emrah YILDIRIM, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.207-237, 2021

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

33

Citation (Scholar)

28

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4
UN Sustainable Development Goals