Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bizans Dönemi Kapadokya Kiliselerinde İsa'nın Tapınağa Sunulması Sahneleri

23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 06 November 2019

Rus-Sovyet Sinemasında Ortodoks İkonografisinin Etkisi

3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 04 April 2019

Bizans İkonografisinde Kilise'nin Doğuşunun Simgesi Olarak Pentekost

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 October 2015, pp.107-123

Kırk Martirler Kültü ve Doğu Hıristiyan Sanatındaki Yansımaları

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.71-79

Cemil Hagios Basileos Kilisesi Koimesis Sahnesi

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016

One Trauma, Two People. A Small Town Named Sinasos/Mustafapaşa As A Double-Sided Witness of the Compulsory Migration

Places, Boundaries, Communities. Mapping Identities in A (Dis)Connected World, Bükreş, Romania, 4 - 05 November 2016

Koimesis (The Dormition of Virgin Mary) Depictions on the Mural Paintings of Byzantine Churches in Cappadocia

Tenth International Conference Of Iconographic Studies: Marian Iconography East And West, Rijeka, Croatia, 1 - 04 June 2016

The Pious Citizens of the Empire: The Depictions of Major Orthodox Feasts in Byzantine Churches of Cappadocia

International Symposium Byzantologists Nis and Byzantium, Nis, Serbia, 3 - 06 June 2015

Stoneworks with Animal Motifs in the Mediterranean Coasts of Anatolia

15th Symposium on Mediterranean Archaeology, SOMA 2011, Catania, Italy, 3 - 05 March 2011, pp.865-869

Kapadokya’daki 13. Yüzyıl Bizans Dönemi Kiliselerinin Duvar Resimlerinde Görülen Türk-İslam Etkisi

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.43

Books & Book Chapters

The Personifications of Time and Space as Woman in Late Antiquity

in: Perspectives in Gender Studies. Space & History & Art, İlkay Südaş & Şerife Çağın & Dilek Maktal-Canko, Editor, Ege University Publications, İzmir, pp.193-203, 2022

Aydınlanmacıların Gözünden Aletler

in: Alet İşler. Dünyamızı Biçimlendiren Nesneler, Akif Kuruçay, Editor, Kanca, İstanbul, pp.351-358, 2022

Turist Rehberliği Eğitim Programlarında Bizans Sanatı

in: Turizm ve Kültürel Miras Eğitimi Disiplinlerarası Yaklaşım, Sezerel, Hakan; Bayraktar, Zülfikar, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.145-169, 2021

Jean Paul Sartre

in: Çağdaş Felsefe II, Altunoğlu, Mustafa, Kocaoğlu, Mehmet, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.93-125, 2021

The Representation of A Christian Woman Through Marian Depictions in Byzantine Art

in: Woman and Art Through the Ages, Maktal Canko, Dilek; Utanır Altay, Sinem; Barçın Aka, Lale, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.19-39, 2020

Kanonik İncillerde Bahsi Geçen Kadın Figürlerin Bizans Sanatında Temsili

in: Prehistoryadan Günümüze Kadın, Hakman, Meral, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.67-106, 2020

Sanat

in: Güzel Sanatlar, Doç. Dr. Turgay Ünalan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.188-219, 2017

Toplumsal Cinsiyet ve Sanat

in: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Asu Altunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.104-136, 2016

Metrics

Publication

24

Project

2