Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Status of Women’s Labor in Seasonal Agricultural Work

I. International Woman Research Symposium, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2017, pp.181-218

Göç, Yoksulluk ve Sosyal Politika

Türkiye’xxde İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde değerlendirmesi, Turkey, 20 January 2012 - 20 January 2018

Books & Book Chapters

Urban and Urbanization in Turkey

in: Social Structure of Turkey II, Emre Gökalp, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.143-170, 2018

kentsel dönüşüm

in: kent sosyolojisi, fatime güneş, Editor, TC. Anadolu ünivesitesi yayını, Eskişehir, pp.293-310, 2017

Economy and Inequality

in: Introduction to Sociology, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.65-89, 2017

Yoksulluk Kuramlarının Kadın Yoksulluğu Açısından Eleştirel Bir Değerlendirilmesi

in: Kalkınma İkitisadının Penceresinden Türkiye’xxye Bakmak, Hasan Cömert Emre Özçelik Ebru Voyvoda, Editor, İletişim, İstanbul, pp.107-140, 2017

Kent kuramları

in: Kent Sosyolojisi, Fatime Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.29-53, 2017

Aile, Evlilik, Akrabalık ve Hane

in: Aile Sosyolojisi, Aytül Kasapoğlu ve Nadide Kargıner, Editor, Anadolu üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.29-28, 2012

Metrics

Publication

18

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

10
UN Sustainable Development Goals