Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI VE ÖNLEMEYE DÖNÜK ÖNERİLER

18th International Symposium Communication in the Millenium, Turkey, 26 November 2021

Infografik Tasarımı Geliştirme ve Değerlendirmeye Yönelik Ölçütler

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, Turkey, 04 September 2021

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TWİTTER KULLANIMI: #doktorlartakiplesiyor ÖRNEĞİ

17th International Symposium Communication in the Millenium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020

Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi Derslerinde Ekip Çalışması: Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

Eskişehir de Bulunan Hastanelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

II. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.29-33

Self Censorship in Social Media A Study on Facebook Users in Turkey

IAFOR, The European Conference on Media, Communication & Film, 11 - 14 July 2016

Yer temelli Ağ Araçları Eskişehirde twitter kullanımı

20.Türkiye’xxde İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2015

İletişim Öğrencilerinin Teknoloji ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

4th World Congress on Educational and Instructional Studies, 5 - 07 November 2015

İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersinin Amaçlarının ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

VIII. International Educational Technology Conferenece, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008, vol.8, pp.555-559

Sanal Öğrenme Ortamlarında Toplumsal Varoluş

IV. International Educational Technology Symposium, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.4, pp.953-957

Books & Book Chapters

Suskunluk Sarmalı

in: Anaakım Medya Kuramları, Ömer Özer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.167-184, 2022

İlk Yardımda Eğitim ve İletişim Teknikleri

in: İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği, Özgür Karcıoğlu, Sarper Yılmaz, Editor, EMATIP Kitabevi, İstanbul, pp.399-408, 2021

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Çevrimiçi Grup İletişimi: Facebook Covid-19 Yardımlaşma Grupları Örneği

in: Dijital Dünyada Pandemi: Araştırma ve Tartışmalar, Ünal Çolak Figen, Yıldırım Ozan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.333-353, 2021

TÜRKİYE’DE MEDYA

in: MEDYA VE İLETİŞİM, GÜRCAN, HALİL İBRAHİM, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.158-186, 2017

Medya, Siyaset, Propaganda

in: Medya ve İletişim, Halil İbrahim Gürcan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.114-135, 2017

Biçimsel İletişim

in: İletişim, İzlem Vural, Editor, pegem, Ankara, pp.10-20, 2012

Medya ve Kamuoyu

in: Medya ve İletişim, Halil İbrahim Gürcan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.92-113, 2012

İletişim Türleri

in: Medya ve İletişim, İzlem Vural, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.18-36, 2012

E-Öğrenme Sürecinde Bir Aktör Olarak Eğitsel Ekran Karakteri Kullanımı: Örnek ve Uygulamalar

in: Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar II, Balcı Demirci, B., Tellli-Yamamato, G. , Demiray, U., Editor, Efil Yayınevi, pp.343-366, 2011

Eleştirel Düşünmenin Öğretimi

in: İçerik Türlerine Dayalı Öğretim, Ali Şimşek, Editor, Nobel, Ankara, pp.10-20, 2006

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals