Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açıköğretimde Podcast Yayıncılığı.

5th International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemi İçin Geleceğin Resmi

9th International Management and Social Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 23 April 2022

Mutual Interaction of Radio World and Fan Pages on Facebook

The Eighth International Conference on the Humanities University of California, 2 - 04 July 2010, vol.8, pp.77-92

Problems Of Human Resources In The Media Management In Turkey And The Solution Model Developed With Regards The New Management Concepts

The Eighth International Conference on the Humanities University of California, 2 - 04 July 2010, vol.8, pp.199-213

Psycological Contract as an Innovative Approach in Media Management in Turkey

Communication, Cognition and Media: Communication Sciences International Congres, 23 - 26 October 2009, vol.2, pp.579-592

The link between media politician Who impacts whom Communication

Cognition and Media: Communication Sciences İnternational Congres, Faculty of Philosophy, 23 - 26 October 2009

Books & Book Chapters

Örgütsel Kariyer Geliştirme

in: Bireysel ve Örgütsel Kariyer, Derya Ergun Özler, Hatice Zümrüt Tonus, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.143-162, 2022

Radyo Yönetimi

Nobel Yayın, Eskişehir, 2021

Yönetim Fonksiyonu

in: İşletme Fonksiyonları, Prof. Dr. Hatice Zümrüt Tonus ve Doç. Dr. Nuray Tokgöz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-29, 2020

İnsan Kaynakları Fonksiyonu

in: İşletme Fonksiyonları, HATİCE ZÜMRÜT TONUS, NURAY TOKGÖZ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.109-130, 2020

Performans Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, HATİCE ZÜMRÜT TONUS, DİDEM PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.191-211, 2020

Dijital Radyo

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu, Mehmet Kesim, T. Volkan Yüzer, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.381-410, 2020

Ünite 1: İnsan kaynakları yönetimine giriş

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Hatice, Zümrüt Tonus ve Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-36, 2020

Örgüt Tasarımına İlişkin Kavramsal Çerçeve

in: Örgüt Tasarımı, Doç Dr. Didem Paşaoğlu, Doç Dr. Uğur Keskin, Editor, Nisan, Eskişehir, pp.43-58, 2019

İnternet Radyoculuğu

in: Yeni İletişim Teknolojileri, TEVFİK VOLKAN YÜZER, MEHMET EMİN MUTLU, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.38-65, 2016

Türkiye'de Özel Radyo Yayıncılığının Gelişimine Eleştirel Bir Bakış

in: Sıradışı Uyumsuz Muhalif Bir Entellektüeli Yitirmek Vakur Kayador un Ardından, İncilay CANGÖZ, Özgül BİRSEN, Editor, Beta, İstanbul, pp.100-112, 2014

Metrics

Publication

37

Project

5