General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Tunç Gökhan

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1

Biography

Gökhan Tunç, 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans; 2006 yılında, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında hazırladığı “Millî Mücadele’nin Türk Romanına Yansıması” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktor unvanını aldı. Adam Öykü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Bilig, Edebiyat Otağı, Erdem, Folklor ve Edebiyat, Hece, Karadeniz Araştırmaları, Kardeş Kalemler, Kebikeç, Millî Folklor, Şehriyar, Tübar, Turkish Studies, Türk Edebiyatı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 2011 yılında Kadim Yayınlarından Çağdaş Mesnevinin Peşinde: Nâzım Hikmet’in Ferhad ile Şirin’i ve Sezai Karakoç’un Leylâ ile Mecnun’u adlı kitabı; 2018 yılında Ötüken Yayınlarından Rüzgâra Karşı Duran Şair: Etkilenme Endişesi Kavramı ve Yahya Kemal’in Türk Şiirine Etkisi ve Hece Yayınlarından Kavramlar ve Kuramlarla Modern Türk Şiiri İncelemeleri adlı kitapları yayımlandı. Hüseyin Cahit Yalçın’ın eski harflerle yayımlanan Hayâl İçinde adlı romanını bir inceleme ile birlikte yeni harflere aktardı. Ayrıca İş Bankası Kültür Yayınlarından yayımlanan Asfalt Ovalarda Yürüyen Abdal: Behçet Necatigil adlı kitabı yayına hazırladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayım­lanan Türk Klasikleri serisinin genel yayın yönetmenliğinde bulundu. Tunç, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümünden Melih Cevdet Anday Onur Ödülü’nü; 2011 yılında yayım­lanan Çağdaş Mesnevînin Peşinde: Nâzım Hikmet’in Ferhad ile Şirin’i ve Sezai Karakoç’un Leylâ ile Mecnun’u adlı kitabıyla İLESAM tarafından yılın edebî tenkit ödülünü; 2021 yılında Şiir ve Bellek: Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforları kitabıyla Söylem Filoloji ve Mehmet H. Doğan ödülünü aldı. Hâlen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.