Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emotional Labor Processes of Call Center Employees as a Reflection of Women's Labor in the Service Sector

X. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2023, pp.142

Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Süreçlerine İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi: Duygusal Emek ve Eleştirel Analizleri

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, Turkey, 11 November 2021, pp.193-202

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek Süreçlerinin Sosyolojik Analizi: Bir Saha Çalışmasının Sonuçları Üzerine

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, Turkey, 11 November 2021, pp.90-101