Prof. İBRAHİM HALİL DİKEN


ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Special Education, Teacher Training Mentally-Retarded Children, Education of Children with Multiple Defects

Metrics

Publication

262

Citation (WoS)

273

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

232

H-Index (Scopus)

10

Project

37

Intellectual Property

5

Thesis Advisory

26

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Diken, lisansını 1994 yılında Sınıf Öğretmenliği, Yüksek Lisansını 1998 yılında Özel Eğitim alanında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamladı. 1994- 1998 yılları arasında normal ve özel eğitim sınıf öğretmenliği yaptı. 1999 yılında 1416 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Arizona Eyalet Üniversitesi (Arizona State University-ASU)’nde Özel Eğitim (Erken Çocuklukta Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim) alanında doktoraya başladı ve 2004 yılında mezun oldu. Doktora sırasında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde Erken Çocuklukta Müdahale Merkezi (Infant Child Research Programs; icrp.asu.edu)’nde 4 yıl süre ile 18-36 ay yaş döneminde gelişim geriliği/yetersizliği (Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Zihinsel Yetersizlik) olan çocuklar ve aileleri ile çalıştı ve erken çocuklukta müdahale alanında (örn., ilişki temelli uygulamalar ve doğal dil öğretimi) projelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Dr. Diken 2004’te Türkiye’ye döndü ve Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünde 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent ve 2013 yılında Özel Eğitim alanında Profesör unvanını aldı. Dr. Diken’in erken çocuklukta müdahale alanında uluslararası ve ulusal projelerde yürütücülüğü ve araştırmacı olarak görevi, uluslararası ve ulusal düzeyde kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Kendisi halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün müdürlüğünü yürütmektedir.


Prof. Dr. Diken, graduated in 1994 from Faculty of Education (Elementary School) by getting Bachelor Degree and in 1998 by getting Master Degree in Special Education at Abant İzzet Baysal University in Turkey. He got a state/government scholarhip in 1997 and started in 1999 his PhD in Early Intervenion at Arizona State University in the USA by getting his PhD in 2004. He has been teaching at Anadolu University on Special Education and Eraly Intervention since 2004. He has been directing and being part of several national and international projects. He has been also writing and editing boks, articles and presenting at conferences. He is director of Research Institute for Individuals with Disabilities, the first and only institute in Turkey, at Anadolu University.  

 

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

Arizona State University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim (Erken Çocuklukta Özel Eğitim/Erken Müdahale), United States Of America

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Zihin Engelliler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

FIRST STEP TO SUCCESS EARLY INTERVENTION PROGRAM:A STUDY OF EFFECTIVENESS WITH CHILDREN IN AN AMERICAN-INDIAN NATION COMMUNITY SCHOOL

Arizona State University, Eğitim Fakültesi

1998

1998

Postgraduate

Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması

Bolu Abant İzzet Baysal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Special Education

Teacher Training Mentally-Retarded Children

Education of Children with Multiple Defects

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Professor

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2008 - 2013

2008 - 2013

Associate Professor

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2004 - 2008

2004 - 2008

Assistant Professor

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu Tezsiz Yüksek Lisans Program Başkanı

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2016 - Continues

2016 - Continues

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ön Lisans Program Başkanı

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2014 - Continues

2014 - Continues

BAP Scientific Commissioner

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2014 - Continues

2014 - Continues

Member of the Senate

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Institute Director

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2014 - Continues

2014 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2008 - Continues

2008 - Continues

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Program Başkanı

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2019 - 2022

2019 - 2022

Head of Department

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2014 - 2020

2014 - 2020

İç Kontrol Komisyon Üyeliği

Anadolu University, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

2010 - 2013

2010 - 2013

Director of Academic Development

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2006 - 2010

2006 - 2010

Deputy Head of Department

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Non Academic Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

YÖK Engelli Çalışma Komisyonu

Other Public Institution, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, YÖK Engelli Çalışma Komisyonu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

RELATIONSHIP-BASED/DEVELOPMENTAL PRACTICES IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

RELATIONSHIP-BASED APPROACHES Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

AUTISM SPECTRUM DISORDERS: ESSENTIAL TOPICS Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

EARLY INTERVENTION PROGRAMS Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

ERKEN EĞİTİM VE AİLE EĞİTİMİ

Postgraduate

Postgraduate

İŞLEVSEL İLETİŞİM ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

NİTELİKLİ YETİŞKİN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

Postgraduate

Postgraduate

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Undergraduate

Undergraduate

ERKEN VE OKULÖNCESİ ÖZEL EĞİTİM

Undergraduate

Undergraduate

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ

Undergraduate

Undergraduate

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Advising Theses

Designed Programs

2020 - Continues

2020 - Continues

EARLY CHILDHOOD IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS (MED PROGRAM)

Masters (Non-Thesis)

Diken İ. H.

2016 - Continues

2016 - Continues

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ÖN LİSANS PROGRAM

Associate Degree

Diken İ. H.

2008 - Continues

2008 - Continues

MASTER PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

Postgraduate

Diken İ. H.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Views of Parents of Children with Down Syndrome on Early Intervention Services in Turkey: Problems, Expectations, and Suggestions

Diken İ. H., Tomris G., Çelik S., Akemoğlu Y.

International Society on Early Intervention (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.39

2022

2022

Exploring Anxiety Level of Parents of Young Children with Developmental Disabilities During The Covid-19 Pandemic in Turkey

Diken İ. H., Erciyas S., Günden U. O.

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.36

2022

2022

Interactional Behaviors of Turkish Mothers and Level of Autism, Social Skills and Problem Behaviors of Young Children with Autism Spectrum Disorders

Diken Ö., Özbey E. B., Diken İ. H.

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.39

2022

2022

Pilot Studies of Responsive Teaching with Preschool Children with Disabilities and their Parents in Turkey

Diken İ. H.

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.20 Sustainable Development

2022

2022

COVID-19 Sürecinde Okul Öncesi Eğitime Yeni Başlayan Özel Gereksinimli Çocukların Okula Uyumlarının Değerlendirilmesi

ERDİNÇ H. B., DİKEN İ. H., GÜNDEN U. O.

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022 Sustainable Development

2022

2022

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Gereksinimleri ve Psikolojik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SERÇE A., GÜNDEN U. O., DİKEN İ. H.

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022

2022

2022

COVİD-19 Pandemisi Sürecinde 0-6 Yaş Aralığında Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Kaygı Düzeyinin İncelenmesi

ERCİYAS S., DİKEN İ. H., GÜNDEN U. O.

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022 Sustainable Development

2020

2020

Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (NİKO)

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., SİNOĞLU GÜNDEN T., GÜNDEN U. O.

5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

2020

2020

0-8 yaş arasında down sendromlu çocuğa sahip ebeveynlerin Türkiye’deki erken müdahale hizmetlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

TOMRİS G., ÇELİK S., DİKEN İ. H.

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020), Online, Turkey, 27 - 29 June 2020

2020

2020

Erken Çocukluk Döneminde Çalışma Belleği İlgili Müdahale Çalışmalarının İncelenmesi

OKUR M., DİKEN İ. H.

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

2019

2019

Türkiye'de okul öncesi kaynaştırma öğretmenlerine yönelik kapsamlı ve etkili uygulama: Doğal öğretim projesi

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., ÜNLÜ E., ARIKAN A., ÇELİK S., TOMRİS G., et al.

29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, Turkey, 6 - 09 November 2019

2009

2009

School counselors’ self-efficacy perceptions regarding special education in turkey

AKSOY V., DİKEN İ. H.

2009 CEC Annual Convention and Expo, SEATTLE, United States Of America, 01 April 2009 - 04 September 2019

2019

2019

Erken Çocukluk Döneminde Down Sendromlu ve Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocukların Kardeşleri İle Yapılmış Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

YILDIZ K., DİKEN İ. H.

5 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, Baku, Azerbaijan, 7 - 12 July 2019

2019

2019

Activity and Transition-Based Naturalistic Instruction at Centers (Master Lecture)

DİKEN İ. H.

International Society on Early Intervention Conference, 25 - 28 June 2019

2018

2018

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların İletişim İşlevlerinin Belirlenmesi

BABACAN A., ARDIÇ A., DİKEN İ. H., TÖRET G.

II. Uluslararası Erken ÇocukluktaMüdahale Kongresi, Turkey, 29 March - 01 April 2018

2018

2018

Rutin-Etkinlik-Geçiş Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Grup Eğitimi Modeli

DİKEN İ. H., KAYMAK A., İNCE G.

2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongeesi, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018, pp.140

2018

2018

Erken Bütünleştirme Projesi

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., TOMRİS G., TUNA D. M.

II. International Congress on Early Childhood Intervention. 29 Mart-1 Nisan 2018, Antalya/Türkiye., 29 March - 01 April 2018

2018

2018

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların iletişim işlevlerinin belirlenmesi

BABACAN A., ARDIÇ A., DİKEN İ. H., TÖRET G.

II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018

2018

2018

AİLE ODAKLI ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ

DİKEN İ. H.

I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2018, vol.1, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Birimi Müdahale Modeli

DİKEN İ. H., KAYMAK A., İNCE G.

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 November 2017

2017

2017

Naturalistic Instruction Strategies in Early Childhood Inclusion.

DİKEN İ. H.

Okul Öncesinde Kaynaştırma Konferansı, Hamburg, Germany, 24 November 2017

2017

2017

Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere yönelik doğal öğretime dayalı erken müdahale (DÖDEM) programının etkililiği.

TOMRİS G., DİKEN İ. H.

27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8-10 Kasım 2017, Ondokus Mayıs Üniversitesi, Samsun., Turkey, 8 - 10 November 2017

2017

2017

Doğal öğretim projesi: Okul öncesi kaynaştırma sınıf öğretmenleri için doğal öğretim süreci

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., ÜNLÜ E., ARIKAN A., SANİ BOZKURT S., ÇELİK S., et al.

27. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

2017

2017

Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıf Öğretmenleri için Doğal Öğretim Süreci

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., TOMRİS G., ÇELİK S., ÇUHADAR C., ARIKAN A., et al.

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.51

2016

2016

OKULÖNCES KAYNAŞTIRMA SINIFINDA ÖĞRETMEN

DİKEN İ. H.

5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİEĞİTİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2016, vol.1, pp.1

2017

2017

Okulöncesi Kaynaştırma Öğretmenlerine Yönelik Etkili Uygulamalar: Doğal Öğretim Süreci

DİKEN İ. H.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Okulöncesi kaynaştırma öğretmenleri ile doğal öğretim sürecinin uygulanması ve etkililiği

ÇELİK S., DİKEN İ. H.

27. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 October 2017

2017

2017

Özel gereksinimli karakteri bulunan çocuk kitaplarının incelenmesi

kırkgöz s., DİKEN İ. H.

27. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 October 2017

2017

2017

Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği ModelininEtkililiği

MELEKOĞLU M., DİKEN İ. H.

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 October 2017

2017

2017

“Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi (UNICEF TURKİYE)”

DİKEN İ. H.

Türkiye’de Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitiminde Başarı için Öncelikler., 21 - 22 September 2017

2016

2016

Interactional Behaviors of Parents of Children with Developmental Disability and Implementation of the Responsive Teaching Program in Turkey

DİKEN İ. H., KAYMAK A.

Oral presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference ISEI2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

The Transition Process of Young Children with Down Syndrome From Early Intervention to Preschool in Turkey

TUNA D. M., GÜNDEN U. O., TOMRİS G., DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

A Review of Studies Conducted on Millieu Teaching

TUTUK H. C., ÇAVUŞOĞLU T., DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.63

2016

2016

ransition Based Early Intervention Group Training for Young Children with Developmental Disabilities in Turkey

TOMRİS G., TUNA D. M., DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.62

2016

2016

A School Wide Teacher Training Program on Positive Behavioral Supports in Early Childhood in Turkey

MELEKOĞLU M., DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

Common Aspects and Related Research on Early Intervention Programs Conatining ABA Relationship Based and Naturalistic Teaching Strategies

Cevher Z., Öz H., Diken İ. H.

he International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.61

2016

2016

A Literature Review on the Co Occurrence of Hearing Impairment and Autism Spectrum Disorder

ÇAVUŞOĞLU T., TUTUK H. C., DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.58

2016

2016

Dancing with Rhythm in Parent Child Interaction

DİKEN İ. H.

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

A Literature Review on the Co Occurence of Hearing Impairment and Autism Spectrum Disorder

ÇAVUŞOĞLU T., TUTUK H. C., DİKEN İ. H.

International Society on Early Intervention Conference Stockholm/Sweden 2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

Early Childhood Intervention and the Use of ASQ in Turkey

DİKEN İ. H., KARGIN T.

the 2nd Invitational Symposium of International ASQ Researchers: ASQ AROUND THE WORLD, Stockholm, Sweden, 6 - 08 June 2016

2016

2016

A Review of Studies Conducted on Milleu Teaching

TUTUK H. C., ÇAVUŞOĞLU T., DİKEN İ. H.

International Society on Early Intervention Conference 2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

The Trancition Process of Young Children with Down Syndrome from Early Internention to Preschool in Turkey

TUNA D. M., TOMRİS G., DİKEN İ. H., GÜNDEN U. O.

International Society on Early Intervention Conference Children's Right and Early Intervention (Stockholm University), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

2016

2016

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu GOBDÖ 2 TV Kursu

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., ARDIÇ A.

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, vol.1, pp.52

2016

2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

DİKEN İ. H., ÇUHADAR C., DİKEN Ö., ARIKAN A., ÜNLÜ E., ÇELİK S., et al.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.303-304

2016

2016

Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: Let's Try Ict

CEVHER Z., YETKİN A. İ., KURNAZ E., YANARDAĞ M., DİKEN İ. H.

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016 Sustainable Development

2016

2016

Karşılıklı Öğrenme ile Erken BütünleştirmeEarly Inclusion Through Learning Each Other

DİKEN İ. H., DİKEN Ö., TOMRİS G., TUNA D. M.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.316

2016

2016

Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminde Yürütülen Erken Müdahale Uygulamaları

KAYMAK A., DİKEN İ. H.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO2016, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

ARİZONA ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI (AzEIP)

GÜNDEN U. O., ÇAVUŞOĞLU T., KALAYCI C., ALAN Ş., TUTUK H. C., DİKEN İ. H.

3.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta MüdahaleKongresi (UDEMKO-2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Eğitim ve Teknoloji Kullanımı LET S TRY I T PROJESİ

CEVHER Z., YETKİN A. İ., KURNAZ E., YANARDAĞ M., DİKEN İ. H.

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 1 - 03 April 2016

2016

2016

Avrupa da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi Bir ERASMUS Projesi

DİKEN İ. H., YANARDAĞ M., DİKEN Ö., KURNAZ E., ÖĞÜLMÜŞ K., görgün b.

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016)., Eskişehir, Turkey, 1 - 03 April 2016

2016

2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

ÇAVUŞOĞLU T., DİKEN İ. H., DİKEN Ö., ÇUHADAR C., ARIKAN A., ÜNLÜ E., et al.

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Hormonlar ve Çocuk

ÇAVUŞOĞLU T., TUTUK H. C., babacan a., DİKEN İ. H.

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Arizona Early Intervention Program AzEIP İncelenmesi ve Tanıtılması

GÜNDEN U. O., ÇAVUŞOĞLU T., KALAYCI C., ALAN Ş., TUTUK H. C., DİKEN İ. H.

3. Uluslarası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

DİKEN İ. H., ÇUHADAR C., DİKEN Ö., ARIKAN A., ÜNLÜ E., ÇELİK S., et al.

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

2016

2016

Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: Let’s Try Ict

Cevher Z., Yetkin A. İ., Kurnaz E., Yanardağ M., Diken İ. H.

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 04 April 2016 Sustainable Development

2015

2015

Özel Eğitimde Bir Erasmus+ Projesi: Let's Try Ict

DİKEN İ. H., YANARDAĞ M., KURNAZ E., YETKİN A. İ., CEVHER Z.

25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015

2015

2015

Early Childhood Intervention Practices and DEC Recommended Practices in Turkey

DİKEN İ. H., DİKEN Ö.

DEC’s 31st Annual International Conference on Young Children With Disabilities and Their Fami lies, 7 - 10 October 2015

2015

2015

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu GOBDÖ 2 TV

DİKEN İ. H.

nternational Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 13 - 15 May 2015

2015

2015

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale ETEÇOM Programı

DİKEN İ. H.

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

2015

2015

Perceptions of parents of babies with down syndrome on diagnosis and intervention services in Turkey

TOMRİS G., ÇELİK S., DİKEN İ. H.

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 April - 11 May 2015

2014

2014

Gelişimsel destek programı GEDEP

DİKEN İ. H., VURAN S., YANARDAĞ M., DİKEN Ö., ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU B., BOZKURT F., et al.

International Congress on Early Childhood Intervention, 3 - 06 April 2014

2014

2014

Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların erken müdahale sürecinde nitelikli baba katılımı

ÇELİK S., SANİ BOZKURT S., TOMRİS G., DİKEN İ. H.

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

2014

2014

Social skill teaching intervention for preschool children with Autism Spectrum Disorder

GÜVEN D., AKSOY V., DİKEN İ. H.

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.285

2013

2013

Cerebral Palsy ve Erken Çocuklukta Müdahale İlişki Temelli Yaklaşımlar ve Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

DİKEN İ. H.

4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2013

2013

2013

Eğitsel planlama için otizm tarama araçları (ASIEP-3)’nın Türkçeye uyarlanması

AKSOY V., DİKEN İ. H., ŞEKERCİOĞLU G., ARDIÇ A.

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013, pp.15

2013

2013

Effectiveness of Responsive Teaching for children with Autism and their mothers in a small group arrangement

TOPER Ö., DİKEN İ. H.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

2013

2013

Case Study: Training a mother of child with Autism on how to provide Discrete Trial Teaching

ÜNLÜ E., VURAN S., DİKEN İ. H.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

2013

2013

Qualitative research on the needs of families of children with Cerebral Palsy

AKKÖSE M. C., ARDIÇ A., DİKEN İ. H.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

2013

2013

Turkish Version of the Autism Screening Instrument for Educational Planning ASIEP 3

DİKEN İ. H., AKSOY V., ŞEKERCİOĞLU G., ARDIÇ A.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

2013

2013

Competencies and perceptions of early childhood inclusive classroom teachers in Turkey

BİLGİÇ E., DİKEN İ. H.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

2013

2013

Pilot study of the Turkish Version of the Autism Behavior Checklist

ÖZDEMİR O., DİKEN İ. H., ŞEKERCİOĞLU G., DİKEN Ö.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

2013

2013

What predicts academic competence in young Turkish children at risk for antisocial behavior: Problem behaviors or social skills

DİKEN İ. H.

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

2012

2012

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Quantitative Results

DİKEN İ. H., ARIKAN A., ÇOLAK A., AKSOY F., ÇELİK S., TOMRİS G.

1st International Early Childhood Intervention Conference and EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

2012

2012

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Qualitative Results

DİKEN İ. H., ARIKAN A., ÇOLAK A., AKSOY F., ÇELİK S., TOMRİS G.

1st International Early Childhood Intervention Conference EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

2012

2012

Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with Autism

ÇUHADAR S., DİKEN İ. H.

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal, Braga, Portugal, 01 September 2012, vol.46

2012

2012

Başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonu: Türkiye uygulaması

DİKEN İ. H., ARIKAN A., ÇOLAK A., AKSOY F., ÇELİK S., TOMRİS G.

International Participation 1st National Interdisciplinary Congress on Early Intervention, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

2012

2012

Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu BİA AV Türkiye Uygulaması

DİKEN İ. H., ARIKAN A., ÇOLAK A., AKSOY F., ÇELİK S., TOMRİS G.

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Erken Müdahale Kongresi, UDEMKO, 1 - 05 February 2012

2012

2012

Başarıya İlk Adım (BİA) Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu: Türkiye Uygulaması.

DİKEN İ. H., ARIKAN A., ÇOLAK A., AKSOY F., ÇELİK S., TOMRİS G.

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 01 February 2012

2011

2011

Problem Behaviors Social Skills of Students and Opinions of Teachers on Inclusion

ORHAN M., DİKEN İ. H.

DEC’s 27th. Annual International Confrenece on Young Children with Special Needs and Their Families. November, 17-19, National Harbor, Maryland, USA, Maryland, United States Of America, 17 November 2011 Sustainable Development

2011

2011

Studies on imitation skills of children with Autism Spectrum Disorders

ÜNLÜ E., DİKEN İ. H.

Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA, New York, United States Of America, 01 May 2011

2010

2010

Investigating needs of mothers with premature low birth weight infants in Turkey

SOLA ÖZGÜÇ C., DİKEN İ. H.

Council for Exceptional Children-Division of Early Childhood’s 26th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families in Kansas City, Kansas, USA, KANSAS CITY, United States Of America, 14 October 2010

2009

2009

Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası

DİKEN İ. H., AKSOY F., GÜLDENOĞLU İ. B.

19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Turkey, 22 - 24 October 2009

2008

2008

The effectiveness of the first step to success early intervention program in Turkey: Resuls of the pilot study.

DİKEN İ. H., CAVKAYTAR A., BATU E. S., AKSOY F., KURTYILMAZ Y.

The 32nd Teacher Educators for Children With Behavioral Disorders (TECBD), 17 - 19 November 2008, pp.59

2008

2008

Rehber öğretmenlerin özel eğitim öz yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

AKSOY V., DİKEN İ. H.

18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 November 2008, pp.68

2005

2005

DİLKOM Oyun Grupları DİL OG

DİKEN İ. H.

III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 2 March - 05 May 2005

2005

2005

Mothers' self efficacy beliefs & Mother Child interaction : A Turkish Perspective

DİKEN İ. H., DİKEN Ö.

Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA, SALT LAKE CITY, United States Of America, 02 April 2005

2005

2005

Are we including?: Crucial issues regarding Inclusion in Turkey

DİKEN İ. H.

Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA, SALT LAKE CITY, United States Of America, 02 April 2005

2004

2004

Öğretmen Yeterlik Ölçeği Özel eğitim ve sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik yeterlikleri

DİKEN İ. H., ÖZOKCU O.

XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 6 - 10 October 2004 Sustainable Development

2004

2004

Başarıya İlk Adım Erken Eğitim programının Kızılderili Çocuklarla Etkililiğinin Değerlendirilmesi

DİKEN İ. H.

XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 6 - 10 October 2004

2002

2002

An effective early intervention program for at risk children for anti social behaviors First Step to Success

DİKEN İ. H.

The First Symposium on Learning and Teaching in 2000s by Marmara University, Istanbul, İstanbul, Turkey, 06 June 2002

2002

2002

Examining Turkish teachers sense of efficacy An international perspective

DİKEN İ. H., ÖZOKCU O.

American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Diego, CA, USA, SAN DIEGO, United States Of America, 06 March 2002

2001

2001

Cultural factors and assessment of young children at risk or with disabilities

DİKEN İ. H.

American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA, TEMPE, United States Of America, 6 - 08 March 2001

2001

2001

Parental beliefs on childhood disability

DİKEN İ. H., AIER D.

American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA, TEMPE, United States Of America, 06 March 2001

2000

2000

An alternative early assessment approach Play based assessment

DİKEN İ. H.

The 10th National Special Education Conference, Antakya, ANTAKYA, Turkey, 06 March 2000

1998

1998

Comparison of attitudes of regular teachers toward inclusion of students with mental retardation

DİKEN İ. H.

The 8th National Special Education Conference, Edirne, Edirne, Turkey, 08 October 1998

Books & Book Chapters

2023

2023

Özel Eğitim

DİKEN İ. H., GÜRGÜR H., MELEKOĞLU M. A., ÇAVUŞOĞLU T., GÜNDEN U. O.

in: 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi, Akgündüz Devrim, Editor, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, pp.380-401, 2023

2022

2022

Otizm Spektrum Bozukluğu: Tarama, Tanılama ve Gelişimsel Değerlendirme

GÜNDEN U. O., DİKEN İ. H.

in: Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu Temel Bilgiler, Diken,İbrahim H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-199, 2022

2022

2022

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitim Programları

DİKEN İ. H., ÇAVUŞOĞLU T., GÜNDEN U. O.

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Katılımı, Yıldız Demirtaş Vesile, Karadağ Filiz, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.367-394, 2022

2022

2022

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitim Programları

DİKEN İ. H., ÇAVUŞOĞLU T., GÜNDEN U. O.

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Katılımı, Vesile Yıldız Demirtaş ve Filiz Karadağ, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.367-394, 2022

2022

2022

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Etkileşim Becerileri

DİKEN İ. H., KURNAZ E., TOPER Ö., ÖKCÜN AKÇAMUŞ M. Ç., ÜNLÜ E., TOPUZ Ç., et al.

in: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN OKULÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİM SUNMA, Diken İbrahim Halil, Kurnaz Erkan, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.41-59, 2022

2021

2021

Çocuklarda özel eğitim uygulamaları

DİKEN İ. H., AKSOY V.

in: Özel Gereksinim ve Ruhsal Bozukluklar, Başgül Şaziye Senem, Esin İbrahim Selçuk, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.5-11, 2021

2020

2020

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler: Aileler içi Rehber Kitapçık

Diken İ. H. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler: Aileler içi Rehber Kitapçık

Diken İ. H. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

Görme Yetersizliği Olan Bireyler: Aileler içi Rehber Kitapçık

Diken İ. H. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler: Aileler içi Rehber Kitapçık

Diken İ. H. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler: Aileler içi Rehber Kitapçık

Diken İ. H. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2019

2019

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II

Diken İ. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

2019

2019

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-I

Diken İ. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

2019

2019

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler

KURNAZ E., DİKEN İ. H.

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.83-102, 2019

2019

2019

Fiziksel Yetersizliği Olan Bireyler

KURNAZ E., DİKEN İ. H.

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-I, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-153, 2019

2018

2018

Erken Eğitsel Müdahale Modelleri ve Temel Kuramlar

Tuna D. M., SÜMER H. M., DİKEN İ. H.

in: Erken Müdahale, Bayhan Pınar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.64-81, 2018

2018

2018

Imlementation of the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) in the Turkish Education System

Diken İ. H.

in: An Emerging Approach for Education and Care: Implementing a Worldwide Classification of Functioning and Disability, Susana Castro,Olympia Palikara, Editor, Routledge Curzon, London , London, pp.23-43, 2018

2018

2018

Erken Eğitsel Müdahale Modelleri ve Temel KuramlarErken Müdahale

Diken İ. H.

in: Erken Müdahale, Pınar Bayhan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.64-81, 2018

2017

2017

0-3 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE GELİŞİMSEL DESTEK

Diken İ. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2017

2017

2017

Özel Eğitim ve Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar

Diken İ. H.

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.34-56, 2017

2017

2017

6-12 Yaş Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Özellikleri

ÜNLÜ E., KAYMAK A., ŞAHİN S., SÖNMEZ KARTAL M., ODLUYURT S., YANARDAĞ M., et al.

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİOLAN OKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLER(6-12 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ, DİKEN, İBRAHİM HALİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.74-94, 2017

2010

2010

Özel Eğitim Terimler Sözlüğü

SUCUOĞLU N. B., DİKEN İ. H., DEMİR Ş., ÜNLÜ E.

Ankara: MAYA Akademi Yayınları, Ankara, 2010

2010

2010

İlköğretimde Kaynaştırma

DİKEN İ. H.

Ankara: Pegem Akademi, Ankara, 2010

2010

2010

Özel Gereksinimli Öğrenciler

Diken İ. H.

in: Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler), Dilek Erbaş, Editor, Data Yayıncılık, Ankara, pp.553-618, 2010

2009

2009

Erken Müdahale

Diken İ. H.

in: 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri, E. Sema Batu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.45-65, 2009

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Gelişimsel Destek Programı (GEDEP)’nın Otomasyon Sistemi Üzerinden Erişilmesinin Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

DİKEN İ. H. (Executive)

2018 - 2020

2018 - 2020

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin (0-36 Ay) ERKEN ÇOCUKLU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMISustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Diken İ. H. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Erken çocuklukta müdahale alanında ev ziyareti temelli hizmet: Betimsel ve sistematik bir analiz

Project Supported by Higher Education Institutions

AKSOY V., DİKEN İ. H. (Executive)

2015 - 2017

2015 - 2017

Let’s Try ICT

Erasmus Project

(Project Abstract)
Diken İ. H. (Executive), Diken Ö., Yanardağ M., Kurnaz E.

2015 - 2017

2015 - 2017

Down Sendromlu Çocuklar ve Ebeveynleri Ile Doğal Öğretim Sürecinin Uygulanmasi Ve Etkililiği

Project Supported by Higher Education Institutions

TOMRİS G., DİKEN İ. H. (Executive)

Patent

2023

2023

GOBDÖ-2-TV: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2023/040325 , Standard Registration Sustainable Development

2019

2019

DOĞAL ÖĞRETİM OKULÖNCESİ AKADEMİSİ

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2018 68816 , Standard Registration Sustainable Development

2019

2019

DÖDEM-Down Sendromlu Çocuğu olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2018 74554 , Standard Registration Sustainable Development

2018

2018

İVO-ODS: Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2017 120230 , Standard Registration Sustainable Development

2017

2017

ETEÇOM (responsive teaching Turkish versioon)

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2017 72355 , Standard Registration Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

THE INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL (IMHJ)Sustainable Development

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

INFANTS & YOUNG CHILDREN : AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF SPECIAL CARE PRACTICESSustainable Development

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

INTERNATIONAL SOCIETY ON EARLY INTERVENTIONSustainable Development

Executive Board Member

Awards

January 2020

January 2020

2017-2019 Anadolu Üniversitesi “2020 AKADEMİK BAŞARI ÖDÜLÜ"Sustainable Development

Anadolu Üniversitesi

January 2019

January 2019

2018 Yılı Anadolu Üniversitesi Makale Performans ÖdülSustainable Development

Anadolu Üniversitesi

April 2018

April 2018

2018 yılı "Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülü"

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

January 2018

January 2018

2017 Yılı Anadolu Üniversitesi Makale Performans ÖdülSustainable Development

Anadolu Üniversitesi

January 2017

January 2017

2016 Yılı Anadolu Üniversitesi Makale Performans ÖdülüSustainable Development

Anadolu Üniversitesi

January 2016

January 2016

2015 Yılı Anadolu Üniversitesi Makale Performans ÖdülüSustainable Development

Anadolu Üniversitesi

September 2015

September 2015

2015 yılı Anadolu Üniversitesi "SOSYAL BİLİMLER ALANI BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ"

Anadolu ÜniversitesiCitations

Total Citations (WOS): 273

h-index (WOS): 10