Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Arizona State University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim (Erken Çocuklukta Özel Eğitim/Erken Müdahale), United States Of America

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Zihin Engelliler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  FIRST STEP TO SUCCESS EARLY INTERVENTION PROGRAM:A STUDY OF EFFECTIVENESS WITH CHILDREN IN AN AMERICAN-INDIAN NATION COMMUNITY SCHOOL

  Arizona State University, Eğitim Fakültesi

 • 1998 Postgraduate

  Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi (Yl) (Tezli)