Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Dini İletişimin Medyatikleşmesi ve Gençlerin Tutumu

Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 November 2022, vol.2, pp.985-1001

Sesli Kitapların Yükselişi: Nitel Bir Araştırma

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.839-851

Adolesanlarda Sosyal Medya Kullanımı ve Sonuçları

II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2018

Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.62

Books & Book Chapters

Bir İletişim Ortamı Olarak Beden: Dövmenin Sözsüz İletişimdeki Yeri

in: İletişimde Güncel Çalışmalar - 2, , Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.63-82, 2024

Yapay Zekâ ve Haberde Görsellik

in: Medya ve Habercilik Alanında Yapay Zekanın Yükselişi, , Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.153-170, 2023

Metrics

Publication

12

Citation (Scholar)

35

H-Index (Scholar)

1