Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Dini İletişimin Medyatikleşmesi ve Gençlerin Tutumu

Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 November 2022, vol.2, pp.985-1001

Sesli Kitapların Yükselişi: Nitel Bir Araştırma

17th International Symposium Communication in the Millennium, 5 - 06 November 2020, pp.839-851

Adolesanlarda Sosyal Medya Kullanımı ve Sonuçları

II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2018

Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.62