Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr), Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

 • 1976 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  XV._XVI.YÜZYILLARDA İSTANBUL’xxDA KENT DOKUSU -YAPI KURULUŞLARI İLİŞKİSİ

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  Tavşanlı tarihi kent dokusu

  Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Foreign Languages

 • A1 Beginner English