Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Koleksiyonu: İDGSA Sanatçıları ve 1950’lerden İzler

5th International University Museum Association Platform Conference / 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Konferansı, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018

19th Century Istanbul Art Scene and Artist Mıgırdiç Melkonyan

International Symposium on Human and Social Science, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.222

Ambassadors, Painters and Travelers in Pera at The End of 18th Century: An Evaluation on Robert Ainslies and His Activities

7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.68

Dolmabahçe Sarayı’ ndan Bir Ressam: Josef Manas

Dolmabahçe Palace 150 Years Old - International Symposium / 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2006, vol.1, pp.377-392

Circulating Images: Ottoman Painters, Travel Books, Overtones

20th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies, Rethymno, Greece, 27 June - 01 July 2012, pp.876-891

İstanbul’da Avrupalı Elçiler ve Türk Dünyası Koleksiyonları

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 27 October 2013, vol.2, pp.1007-1024

Charles Robert Cockerell’ın Türkiye Anıları

Bedrettin Cömert’e Armağan, Sanat Tarihi Öğretim Elemanları Seminerleri II, Ankara, Turkey, 19 - 20 April 2010

18. Yüzyılda İtalya’da Sanat Eğitimi Alan Gayrimüslim Osmanlılar

III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, 5 - 07 November 2008

Osmanlı Kıyafet Albümleri

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Seminerleri, Turkey, 24 - 25 April 2008

19. Yüzyıl Osmanlı Sarayı’ nda Ermeni Asıllı Bir Ressam: Antranik Fendyan

Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2006

19. Yüzyılda Ressam Manaslar

Sanat Tarihinde Gençler 2002 Semineri - İTÜ, Turkey, 21 November 2001 - 22 November 2002

Books & Book Chapters

19. Yüzyılda Muhabir Ressamlar: Frederick Montagu O’Reilly ve Kırım Savaşı İzlenimleri

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar I, Mehmet Yavuz Erler, Abdullah Şevki Duymaz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.509-540, 2018

Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Resim ve Heykel Sanatı

in: Türkiye’nin Kültürel Mirası II, Canan PARLA, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.164-186, 2018

19.-21. Yüzyıl Sanat Akımları

in: Sanat Tarihi, Prof. Dr. Canan Parla, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.214-237, 2017

Ambassadors, Painters and Travelers in Pera at the end of 18th Century: A Look at Robert Ainslie and His Activities

in: Researches on Multidisciplinary Approaches, Hasan Göksu, Editor, SRA ACADEMY, pp.73-88, 2017

Fransız Gezgin Olivier’xxnin Osmanlı’xxya İlişkin Bilimsel Araştırmaları ve Gravürlere Yansıyanlar

in: Cultural Encounters in the Ottoman World and Their Artistic Reflections / Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları, A. Pelin Şahin Tekinalp-F. Müderrisoğlu-Ü. Araç, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.123-129, 2017

Dünyada Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi

in: Müzecilik ve Sergileme, Erol Altınsapan-Nurdan Küçükhasköylü, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.22-47, 2015

Türkiye’de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi

in: Müzecilik ve Sergileme, Erol Altınsapan-Nurdan Küçükhasköylü, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.48-70, 2015

Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Resim ve Heykel Sanatı

in: Türkiye’nin Kültürel Mirası II, Prof. Dr. Canan Parla, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.164-186, 2013

Türkiye’de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi

in: Müzecilik ve Sergileme, EROL ALTINSAPAN-NURDAN KÜÇÜKHASKÖYLÜ, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.48-70, 2013

19.-21. Yüzyıl Sanat Akımları

in: Sanat Tarihi, Canan Parla, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.198-221, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.328-332, 2015

Metrics

Publication

33

Project

6