Şeffaf Ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları: 2019/1152 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçilere Bilgi Verme Yükümlülüğü


KUTLU MUTLUER M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.81-136, 2024 (Peer-Reviewed Journal)