Kişiliğe Yönelik Yıldırma Mobbing Davranışları ve Fizyolojik Etkiler Arasındaki İlişkide Psikolojik Etkilerin Aracılık Rolü


SEZEREL H., BOSTAN S., OKAN T.

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.17, no.3, pp.93-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal)