Pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) aracılığıyla gerçekleştirilen ingilizce öğretiminin niteliği: öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Erzurum ili örneği). , 8(1), 28-64.


KARABACAK Ş., ÇAM AKTAŞ B.

Anadolu University Journal of Education Faculty, vol.8, no.1, pp.28-64, 2024 (Peer-Reviewed Journal)