General Information

Institutional Information: Iletişim Bilimleri Fakültesi
Research Areas: Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences

Names in Publications: Gürsel Yaktıl Oğuz; Yaktıl Oğuz, Gürsel

Metrics

Publication

24

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk yüksek lisans derecesini (MA) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, ikinci yüksek lisans derecesini de (MS) Fort Hays State University (USA)'den aldıktan sonra, doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2017 yılında Doçent unvanı alan Gürsel Yaktıl Oğuz'un çalışma konuları arasında kültürlerarası iletişim ve medya; televizyonda kültürel temsiller; medyada cinsiyetçi söylem yer almaktadır.

Contact