Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siluet Tasarımın Hareket Ve Duygu Aktarım Sürecinde Görsel Okumaya Katkısı

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu ILSANS, Elazığ, Turkey, 4 - 05 September 2021, pp.146-147

Türkiye’de Animasyon Eğitimi

3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 December 2017

Web-tabanlı iletişim ve öğrenmede VRML (Virtual Reality Modelling Language): Stratejiler ve ilkeler

ICSP: International Conference on Signal Processing, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 September 2003, vol.1

Açıköğretim Web Sitelerinin Etkinliği

Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 22 - 25 May 2002

Uzaktan Eğitim Sitelerinde Animasyon Kullanımı

Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 22 - 25 May 2002

Books & Book Chapters

Covıd-19 Salgınında Çocukların Bilinçlendirilmesinde Görsel İletişim Aracı Olarak Canlandırma Sanatı

in: 21. Yüzyılda İletişim ve Sanat, Salih Gürbüz, Editor, NEÜ PRESS, Konya, pp.197-212, 2021

Ölümün Olumlu Yönü: Duygusal Tasarım Bağlamında Tim Burton’ın Ölü Gelin (Corpse Bride) Filminin İncelenmesi

in: 21. Yüzyılda İletişim ve Sanat, Salih Gürbüz, Editor, NEÜ PRESS, Konya, pp.505-526, 2021

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

5