Education Information

Education Information

  • 1999 - 2003 Doctorate

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2003 Doctorate

    Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü