Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Side Tiyatrosu’ndan Portre Bir Baş

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , vol.9, no.2, pp.243-251, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Attis

ARKHE , vol.44, no.2, pp.157-179, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal) identifier

Bir Büyük İskender Daha

ART-SANAT , vol.0, no.6, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Side Doğu Nekropol’ündeki Üretim Alanlarına Dair İlk Gözlemler

I. Pamphylia Araştırmaları Toplantısı, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2022

Side 2019-2020 Yılları Çalışma Raporu

2019-2020 Kazı Çalışmaları, Turkey, 22 - 26 May 2022, vol.2, pp.187-208

Anadolu'da Iulius-Claudiuslar Dönemi Portre Sanatı

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Lisansüstü Çalışmaları Poster Sergisi, Turkey, 16 May 2022

Side 2018 Yılı Çalışmaları

41. Kazı Sonuçları Toplantısı 17-21 Haziran 2019 Diyarbakır, Ankara, Turkey, 17 June 2019, vol.2, pp.485-502

Side 2018 Yılı Kazı ve Araştırmaları

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.2, pp.485-502

Side 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.2, pp.427-442

Attis und Dionysos gehen baden? Ungewöhnliche Relieffunde aus den Hafenthermen von Patara

Hergestellt und aufgestellt. Produktionsdynamiken und Kontexte römischer Skulpturen im antiken Mittelmeerraum, Internationale Tagung (2019), Graz, Austria, 25 - 27 February 2019

Four Relief-Pedestals from Patara

Sculpture in Roman Asia Minor. Proceedings of the International Conference at Selçuk,1-3 October 2013, SoSchrÖAI 56 (2018), iZMİR-SELÇUK, Turkey, 1 - 03 October 2013, pp.103-114

"Liman Hamamı Çalışmaları" içinde: H. İşkan, Patara 2016 Kazı ve Koruma Çalışmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 22 May 2017, vol.2, pp.132-134

“Patara Kent Kapısı Sondajları" içinde: H. İşkan, Patara 2016 Kazı ve Koruma Çalışmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 22 May 2017, vol.2, pp.134-136

“Attius Philippus Suru Araştırmaları”, içinde: H. S. Alanyalı, 2015 Yılı Side Kazı ve Araştırmaları

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 23 May 2016, vol.1, pp.97-100

Vier Lebenszyklen der vier Relief-Postamente aus Patara

Zwishen Progmatismus und Inszenirung?, Verbund Archaeologie Rhein-Main, Germany, 16 - 18 February 2017

“Attius Philippus Suru Arkeolojik Araştırmalar” içinde: H. S. Alanyalı, Side 2014 Yılı Kazı ve Araştırmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 11 May 2015, vol.1, pp.253-257

Patara 2014 Kazıları

37. Ulusalararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.2, pp.363-382

"Side Attius Philippus Suru Projesi Kapsamında Tespit edilen Stratigrafik Katmanlar ve Onları Temsil Eden Seramik Repertuvarı"

XI. AIECM^Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, AKMED-ANTALYA, Antalya, Turkey, 19 October 2015, pp.55

Batı Torosların Deprem Üreten Yapıları Burdur-Fethiye Fay Zonu, Finike ve Rodos Basenlerinin Jeolojisi ile Antik Kentlerin İlişkisi

Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı. Uluslararası Sempozyum Bildirileri (Antalya, 11-13 Kasım 2013) (2015), Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.559-567

Liman Hamamı 2010-2013 Yılı Kazı Çalışmaları

Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı, Uluslararası Sempozyum Bildirileri (Antalya, 11-13 Kasım 2013) (2015), Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.239-251

Attius Philippus Suru ve Sur Çevresindeki Çalışmalar

Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, IV. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu (2015), Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2015

"Attius Philippus Suru", içinde: H. S. Alanyalı, Side 2013 Yılı Kazı ve Araştırmaları

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 02 June 2014, vol.1, pp.273-276

Patara 2012 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 27 May 2013, vol.2, pp.271-289

Patara Liman Hamamı Doğu Mekanı: İşlevselliği ve Resim Programı Üzerine Gözlemler

Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu (2014), Eskişehir, Turkey, 13 - 14 May 2014

Patara Hurmalık Hamamı ve Çevresinin Tarihsel Süreç İçerisindeki Dönüşümü

Uluslararası Patara Kazıları 25.Yıl Sempozyumu/International Symposium of the 25 th Year of Patara Excavations, 11 - 13 November 2013, pp.3

"Hurmalık/Liman Hamamı ve Palaestrası" içinde: H. İşkan-Işık, “Patara 2011 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 28 May 2012, vol.3, pp.173

Su Yolu 2010: Güney Sondajları”, içinde: H. İşkan-Işık, “Patara 2010 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 23 May 2011, vol.3, pp.27-28

"Hurmalık/Liman Hamamı", içinde: H. İşkan-Işık, “Patara 2010 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 23 May 2011, vol.3, pp.18-20

“Kent İçi Su Yolu Sondajları: Güney Sondajları”, içinde: H. İşkan-Işık, Patara 2009

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 24 May 2010, vol.3, pp.8-10

Ballon Photogrammetry in Archaeology: Patara Case

CAA2007. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Berlin, Germany, 2 - 06 April 2007, pp.210

AttisTristis

I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapı (2004), Eskişehir, Turkey, 12 - 15 May 2004

Yeni Araştırmalar Işığında Küçük Asya’da Attis Kültü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 April - 01 May 2004, pp.2

Eskiçağda Dokumacılık ve Pişmiş Toprak Dokuma Aletleri

II. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir, Turkey, 17 - 30 June 2002, pp.201-209

Books & Book Chapters

Daphne

in: Sculptures from Roman Syria II The Greek, Roman and Byzantine Marble Statuary, KOÇAK, M. - KREİKENBOM, D., Editor, De Gruyter, Berlin, pp.74-107, 2023

Bathing Culture and Baths

in: Patara. Lycia's Gate to the Mediterranean, İşkan Havva - Şahin Feyzullah, Editor, Ministry of Culture and Tourism publications, Ankara, pp.67-76, 2021

Yıkanma Kültürü ve Hamamlar

in: Patara. Likya’nın Akdeniz’e Açılan Kapısı, H. İşkan - F. Şahin, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.67-75, 2020

Likya’nın Roma Çağı Plastiği

in: Lukka’dan Likya’ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi, Havva İşkan - Erkan Dündar, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.270-279, 2020

Antik Dönemde Eğitim ve Okul Yapıları Üzerine

in: Eğitim Yapıları ve Tasarım, Selda Al Şensoy, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.129-152, 2019

Harbor Bath

in: Patara. City, Harbor, Cult, Havva İşkan, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.214-231, 2019

Liman Hamamı

in: Patara. Kent-Liman-Kült, HAVVA İŞKAN, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.214-231, 2019

Die Thermen

in: Patara Lykiens Tor zur römischen Welt, H.İşkan - C. Schuler - Ş.Aktaş - D.Reitzenstein - A.Schmölder-Veit - M.Koçak, Editor, Philipp von Zabern, pp.63-68, 2016

Skulptur-Reliefs-Terrakotten: ein Streifzug

in: Patara Lykiens Tor zur römischen Welt, H.İşkan - C. Schuler - Ş. Aktaş - D. Reitzenstein - A. Schmölder-Veit - M.Koçak, Editor, Philipp von Zabern, pp.117-123, 2016

Patara Nero Hamamı / Likya’nın bilinen en erken hamam yapılarından biri üzerine gözlemler

in: Havva İşkana Armağan Lykiarkhissa Festschrift für Havva İşkan, E. Dündar - Ş. Aktaş - M.Koçak - S. Erkoç, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.371-391, 2016

Likya’nın Roma Çağı Plastiği - Lycian Sculptural Art of Roma Time

in: Lukka’dan Likya’ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi From Lukka to Lycia The Land of Sarpedon and St. Nicholas, Havva İşkan - Erkan Dündar, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.492-503, 2016

Harbour Baths (Hurmalık Baths)

in: Caput Gentis Lyciae. Patara Capital of the Lyciaen League, Fahri Işık, Editor, Scala, İstanbul, pp.50-51, 2011

Liman (Hurmalık) Hamamı

in: Caput Gentis Lyciae. Patara Lykia Soyunun Başkenti, Fahri Işık, Editor, Scala, İstanbul, pp.50-51, 2011

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

40