General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi
Research Areas: Art, Art and Design, Design Studies

Metrics

Publication

8

Project

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

Araş.Gör.Yasin ARSLAN, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümünde, yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalında tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik programına devam etmektedir. 3 boyutlu modelleme, karakter animasyonu, animasyon sinemasında oyunculuk, post prodüksiyon, görsel anlatım ve öykü geliştirme alanında çalışmalarını sürdürmekte olan Yasin ARSLAN, 2015 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisans'ta animasyon sinemasında oyunculuk ve duygu aktarımı üzerine yapan Araş.Gör. Yasin ARSLAN, Laban Hareket Analiz (LMA) yönteminin animasyon sinemasında kullanımı üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge projelerine 3 boyutlu modelleme ve animasyon alanında destek veren Araş.Gör.Yasin ARSLAN’ın ulusal ve uluslararası alanda makale, bildiri, sergi, çalıştay vb. çalışmaları bulunmaktadır. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.