Oyunlaştırmanın Marka Tercihindeki Rolü: Yemeksepeti Örneği


Tokuç C., DOĞANTAN E.

Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi (ANAMEUD), vol.1, no.2, pp.69-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)