Destinasyonlara Yönelik Tüketici Temelli Marka Denkliği Algılarının Ölçümü Eskişehir Örneği


ÖZOĞUL T., ÖZEL Ç. H.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.169-183, 2015 (Peer-Reviewed Journal)