Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


GÜNDOĞAN A., GÜVEN M.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.283-297, 2014 (Peer-Reviewed Journal)