Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ileKişilik Özellikleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Şahan M., CEYHAN E.

Anadolu Journal of Educational Sciences Internetional (AJESI), vol.9, no.2, pp.818-851, 2019 (Peer-Reviewed Journal)