4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanan Gıda Atık Yönetim Prensipleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği (A Research on Food Waste Management Principles Applied in 4 and 5 Star Hotels: Example of Ankara Province)


ZIVALI BİLGİN E., ÖZEN C.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, pp.355-370, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier