Özdeşleşmenin Reklama Karşı Tutum ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Ünlü-Ürün Uyumunun Ilımlaştırıcı Rolü


DOĞAN S., ERDOĞAN B. Z.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.603-624, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier