Sosyal Medya Etkileyicileri Olarak Vloggerlar: Z Kuşağı Üzerinde Para-Sosyal İlişki, Satın Alma Niyeti Oluşturma ve Youtube Davranışları Açısından Vloggerların İncelenmesi


OYMAN M., AKINCI S.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.441-464, 2019 (Peer-Reviewed Journal)