Ürün Tasarımının Ttüketicinin Ürüne Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: A Markası Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama


BACAKSIZ P., ERSOY N. F.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.9, pp.120-139, 2017 (Peer-Reviewed Journal)