Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin İşçinin Sosyal Medya Kullanımı Nedeniyle İşveren Tarafından Feshi


OĞUZ Ö.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.19, no.76, pp.1177-1203, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier