Görsel algı kuramlarına göre reklam içerikli tasarımların değerlendirilmesi Evaluation of advertisement design based on visual perception theories


Creative Commons License

Erişti S. D., Urgun G.

Art-e Sanat Dergisi, vol.9, no.17, pp.313-342, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.313-342
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı reklam içerikli tasarımların görsel algı kuramlarına göre değerlendirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde tasarımların değerlendirilmesine ilişkin ölçütler alanyazına ve uzman görüşlerin göre belirlenerek değerlendirme sürecine geçilmiştir. Tasarımların değerlendirilmesinde işe koşulan görsel algı kuramları Gestalt Algı Kuramı, Olasılıklı Öğreti Kuramı, Nörofizyolojik Yaklaşım, Doğrudan Algı Kuramı, Yapılandırmacı Görsel Algı Kuramı, Bilişimsel Algı Kuramı olarak belirlenmiştir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada reklam içerikli tasarımlar doküman analizine dayalı olarak araştırmacı tarafından algı kuramları ile ilişkili olarak belirlenen tasarım ölçütleri çerçevesinde belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise afiş, billboard, dış mekan tasarımı vb. tasarımlar göstergebilim analizinin görsel algı kuramlarına dayalı olarak işe koşulması ile değerlendirilmiştir.