Tersine Toplumsallaşma Hipotezinin Kavramsal Olarak İncelenmesi ve Ergenlerin Ailelerin Teknolojik Ürün Satın Alımı Sürecine Etkileri


ASLAN E.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-27, 2010 (Peer-Reviewed Journal)