İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi


Karaca M., Bayram A., Harmancı Y.

Manas Journal of Social Studies, no.1, pp.199-208, 2020 (Peer-Reviewed Journal)