Restoran Yöneticilerinin Fiziksel Kanıtların Kullanımına Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği


DEMİRAL G. N., ÖZEL Ç. H.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.4, pp.191-230, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier