Türk Bireysel İş Hukukunda İş Akdi İle Öngörülen ve İşçi ile İşvereni Haksız Feshe Karşı Koruyan Cezai Şart Kavramına İlişkin Bir Tespit


IŞIK O.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.21, pp.159-185, 2009 (Peer-Reviewed Journal)