The purpose of this study is to examine the distance education activities carried out during the COVID19 pandemic process with hearing-impaired university students who continue their vocational education at Anadolu University, School for the Handicapped (SfH). The research design is Case Study. Participants are 48 hearing-impaired university students studying in the SfH in the fall semester of the 2020-2021 academic year. Research data consists of video recordings of lectures, lesson plans and evaluations, students' homework and the feedback given, e-mails, WhatsApp messages, researcher diary, monitoring meeting minutes, student audiograms and documents. The effectiveness of the lectures was found to be limited because the student skills which could be supported were restricted and the lectures were carried out by direct instruction in the distance education process. It was determined that the level of knowing and using the distance education system of students and instructors was used in distance education system affected the quality of education, and the limitations in the language skills of the hearing-impaired students have negatively reflected in the education process. It was also found that the students experienced concerns about academic success and the COVID-19 pandemic process. Participants had limitations in their literacy skills. It is important that distance learning activities with hearing impaired students should not be carried out unless it is compulsory.


Creative Commons License

Karasu G., Kaya Z.

Ege Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, pp.95-111, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.938443
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-111
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to examine the distance education activities carried out during the COVID19 pandemic process with hearing-impaired university students who continue their vocational education at Anadolu University, School for the Handicapped (SfH). The research design is Case Study. Participants are 48 hearing-impaired university students studying in the SfH in the fall semester of the 2020-2021 academic year. Research data consists of video recordings of lectures, lesson plans and evaluations, students' homework and the feedback given, e-mails, WhatsApp messages, researcher diary, monitoring meeting minutes, student audiograms and documents. The effectiveness of the lectures was found to be limited because the student skills which could be supported were restricted and the lectures were carried out by direct instruction in the distance education process. It was determined that the level of knowing and using the distance education system of students and instructors was used in distance education system affected the quality of education, and the limitations in the language skills of the hearing-impaired students have negatively reflected in the education process. It was also found that the students experienced concerns about academic success and the COVID-19 pandemic process. Participants had limitations in their literacy skills. It is important that distance learning activities with hearing impaired students should not be carried out unless it is compulsory.

Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulunda (EEYO) mesleki eğitimlerine devam eden işitme engelli üniversite öğrencileriyle COVID-19 salgın sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmalarının incelenmesidir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Katılımcılar 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde, EEYO’da eğitim alan 48 işitme engelli üniversite öğrencisidir. Araştırma verileri; canlı ders video kayıtları, araştırmacı günlüğü, izleme toplantıları tutanakları, ders planları ve değerlendirmeleri, ödevler ve dönütleri, e-posta, WhatsApp mesajları, öğrenci odyogramları ve belgelerinden oluşmaktadır. Araştırma sonunda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sınırlı becerilerinin desteklenebilmesi ve derslerin doğrudan öğretimle gerçekleştirilmesi nedeniyle etkililiğinin sınırlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemini tanıma ve kullanma düzeylerinin eğitimin niteliğini etkilediği, işitme engelli öğrencilerin dil becerilerindeki sınırlılıkların eğitim sürecine olumsuz olarak yansıdığı, öğrencilerin akademik başarı ve COVID-19 sürecine yönelik kaygılar yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın katılımcıları okuma ve yazma becerilerinde önemli derecede sınırlılıkları olan üniversite öğrencileridir. Bu özellikteki işitme engelli öğrencilerle uzaktan eğitim çalışmalarının zorunlu olmadıkça gerçekleştirilmemesi bulgusu önem taşımaktadır.