Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmesi Yöneticilerinin Müşteri Değeri Algılarının Belirlenmesi Afyonkarahisar da Bir Uygulama


EMİR O., ÇELİK S.

Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, no.1, pp.69-82, 2010 (Peer-Reviewed Journal)