Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Özyeterliklerine Yönelik Nitel Bir Araştırma


BABAÇ E., ÖNÇEL S.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.2, pp.283-299, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier